Kredi Hayat Sigortası

Kredi borcunuz sevdiklerinize kalmasın...

Kredi Hayat ile kredi borcunuzu sigortalayın, sevdiklerinizi yük altında bırakmayın.

Neden "Kredi Hayat" Sigortası Almalısınız?

"Kredi Hayat", bankamızdan kredi kullanan müşterilerimizin beklenmedik bir yaşam kaybı veya kaza sonucu malul kalınması ile işini kaybetme riskinin gerçekleşmesi yada çalışma şeklinize göre hastanede yatılması durumunda;

Bankaya kalan kredi borcunun sigorta şirketi tarafından kapatılmasını amaçlayan hayat sigortasıdır.

Bu nedenle kendiniz ve sevdikleriniz için kurmak istediğiniz düzenin beklenmedik olaylar ile bozulmamasını istiyorsanız bu ürünü krediniz ile beraber alıp geleceğe güvenle bakabilirsiniz.

"Kredi Hayat" Sigortasına Kimler Katılabilir?

18 - 65 yaşları arasındaki sağlıklı, (FİBA Hayat Sigorta A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) Fibabanka A.Ş. kredi müşterileri.

"Kredi Hayat" Sigortasının Süresi Ne Kadardır?

Sigorta süresi, kullanılan kredi süresine göre belirlenir. En az 1, en çok 20 yıl olabilir.

"Kredi Hayat" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı:

Sigortalının vefatı durumunda kredi borcu kapandıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı:

Sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı (İsteğe Bağlı):

Kaza sonucu tedavi masrafları yapılması durumunda yapılan masraflar fatura karşılığında teminat tutarı ile sınırlı olmak üzere Ferdi kaza genel şartları kapsamında ödenir.

İstem Dışı İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı:

Bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 veya 12 ay (kredi süresi 2 yıldan az ise 6 diğerlerinde 12 defa ödeme yapılır) olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar aylık olarak belirlenen teminat ödemesi gerçekleştirilir. Toplam sigorta süresi içinde kredi süresi boyunca azami 18 kez ödeme yapılabilir.

İşsizlik tazminatı için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

Gündelik hastane tazminatı (hastalık) için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sigortalılığın devamı, en az 7 tam gün aralıksız hastanede yatma koşulu ile hak kazanılır.